>


STeP เข้าร่วมพิธีเปิดงาน NST Fair Science Carnival Bangkok พร้อมยกขบวนสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและผลงานวิจัยร่วมจัดแสดง
2022-08-18

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565: NST Fair Science Carnival Bangkok” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมชมผลงานและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากอุทยานฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้นำงานวิจัยของอาจารย์ในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาผสมผสานต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่จับต้องได้จริง รวมทั้งผลงานเทคโนโลยีระบบล้างผักผลไม้ด้วยไมโครบับเบิลโอโซน (Microbubble Ozone Washing System) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. อีกด้วย

ทั้งนี้ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565: NST Fair Science Carnival Bangkok กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม นี้ ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมภายในงานได้ที่ https://www.facebook.com/nstfairTH/