>


“ต่อยอด แสงหลวง” Lost and Found the Missing Moment Experience
2022-08-18

ขอเชิญร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตา “ต่อยอด แสงหลวง” Lost and Found the Missing Moment Experience

► ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 7 สิงหาคม - 25 กันยายน 2565

► เวลา 20.00 - 22.00 น. ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่

 

yes มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสร้างมุมมองใหม่ ใช้เทคโนโลยีปรากฏการณ์แสง นำปัจจุบันกลับไปยังอดีต เพื่อต่อยอดองค์เจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ ที่ไม่มีใครเคยเห็นเกือบ 500 ปี ด้วยแสงเลเซอร์ 

► โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม และศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่