>


โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน
2022-08-01

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน (Carbon Footprint)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางในกลุ่มหัตถอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ ผู้ประกอบการกลุ่ม BCG Heroes และผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG หรือดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ

  • เสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามแนวคิด BCG สู่ธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ จำนวน 3 วัน
  • พร้อมโอกาสเข้าคัดเลือกเพื่อรับคำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวกับผู้เชี่ยวชาญในการลดคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจ และแนวทางในการยื่นเอกสาร Certificate Carbon Footprint of Product ในระยะที่ 2

สนใจสมัครด่วน
วันนี้ - 8 สิงหาคม 2565 จำนวนจำกัด 15 ที่นั่ง เท่านั้น

คลิกเลย

สอบถามเพิ่มเติม
อีเมล: thitirat@step.cmu.ac.th
โทร. 087-1739597 (มิน)