>


ลำปางผนึกกำลังหลายหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนา Mobile Application “MooVe” แพลตฟอร์มดิจิทัลบริการขนส่งสาธารณะ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเมืองลำปาง พร้อมเปิดใช้งาน 2 สิงหาคมนี้
2022-07-26

       จังหวัดลำปางผนึกกำลังสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) จัดแถลงข่าวกิจกรรมการพัฒนา Mobile Application “MooVe” แพลตฟอร์มดิจิทัลบริการขนส่งสาธารณะ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการให้บริการขนส่งสาธารณะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเมืองลำปาง หอการค้าจังหวัดลำปาง และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอัจฉริยะ พร้อมนำเทคสตาร์ทอัพร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เตรียมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจังหวัดลำปางทดลองใช้งานวันที่ 2 สิงหาคม - 18 กันยายนนี้
        นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า โครงการ MooVe Lampang มีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานในระบบขนส่งสาธารณะและระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดลำปางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเชื่อมต่อระบบให้บริการรถโดยสารแบบเรียลไทม์ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง รวมถึงการเรียกใช้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงระบบ โดยรองรับจุดจอดสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางในระยะแรก 14 แห่ง
       โดยระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และระบบ Mobile Application ของแพลตฟอร์มดิจิทัลบริการขนส่งสาธารณะดังกล่าว ประกอบด้วย 3 ระบบการทำงานหลัก ได้แก่ ระบบสำหรับผู้ขับรถโดยสาร ระบบสำหรับผู้โดยสาร และระบบหลังบ้านสำหรับผู้ดูแล โดยคาดว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดการกระจายตัวของประชากร สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จำนวนกว่า 210 ล้านบาท รวมถึงประชาชนสามารถได้รับประโยชน์ด้านการคมนาคมได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งยังเข้าถึงระบบการบริการของรัฐและระบบสาธารณสุขได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย