>


STeP เปิดพื้นที่นิเวศนวัตกรรมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Cheng Kung University Taiwan หารือความร่วมมือการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม
2022-07-26

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคุณเมลิน เชื้อมโนชาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน ณ NSP VVIP Lounge อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในโอกาสเข้ารับฟังแนะนำการดำเนินงานและการให้บริการอุทยานฯ พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำงานวิจัยมาผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเตรียมสร้างความร่วมมือในอนาคตร่วมกันในการนำงานวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยออกมาต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม ก่อนปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp 24 ศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB) และพื้นที่ทดสอบตลาด NSP INNO STORE