>


RD facilities Boost up
2022-07-26

โครงการ การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD facilities Boost up) 

เปิดรับสมัครบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคลด้านผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมโครงการ

พร้อมรับทุนสนับสนุนการวิเคราะห์ ทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Track 1)

สูงสุด 100,000 บาท หรือไม่เกิน 80% ต่อ 1 โครงการ

 

สมัครด่วน ถึง 8 สิงหาคมนี้

สนใจสมัคร คลิกเลย