>


Machine Management Analytic and Cost-Effective Operations of Freeze Dry
2022-07-22

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมหลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าด้วยเทคโนโลยีอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง “Machine Management Analytic and Cost-Effective Operations of Freeze Dry”

พัฒนาทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

  • การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยี Freeze Dry
  • การควบคุมเครื่องจักรและการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การบริหารจัดการด้านการตลาด


วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

สนใจสมัครด่วน วันนี้ - 7 สิงหาคม เท่านั้น
ลงทะเบียนฟรี คลิก 


สอบถามเพิ่มเติม 

  • 083 0315352 มิกะ 
  • 096 6981011 แพรว