>


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมพัฒนาทักษะ สร้างประสิทธิภาพด้วย 5 หลักสูตร
2022-07-18

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมพัฒนาทักษะ สร้างประสิทธิภาพด้วย 5 หลักสูตร ฟรี

  1. ทักษะการบริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าด้วยเทคโนโลยีอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง Freeze Dry
    (เฉพาะหลักสูตรนี้ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565)
  2. ทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และการคำนวณฉลากบริโภค Food Safety
  3. ทักษะผู้ควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ Retort Supervisors
  4. ทักษะผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด Process Authority
  5. ทักษะการสร้างนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเทคนิคการสกัดสาร ด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด Supercritical Fluid Extraction

 

สนใจสมัครด่วน ถึง 15 กันยายนนี้
รายละเอียดและการสมัคร คลิก

สอบถามเพิ่มเติม
08 3031 5352 มิกะ
09 6698 1011 แพรว