>


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ IRD Cap Building การกระตุ้นการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการ
2022-07-18

โครงการ IRD Cap Building พร้อมสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา สร้างแผนพัฒนาหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint) ในสถานประกอบการ พร้อมทุนสนับสนุนยังสถานประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อม

รับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ในสถานประกอบการ
ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับการปรึกษาและการพัฒนาแผน R&D Blueprint


หลักเกณฑ์การเข้าสมัคร
1) สถานประกอบการจะต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
2) ผู้ประกอบการจะต้องเป็นนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการสำหรับการดำเนินกิจการและเพื่อผลิตสินค้าเป็นของตนเอง
3) ผู้ประกอบการจะต้องมีความมุ่งมั่นในการจัดทำแผนและแนวทางการทำวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint) ที่จะเป็นแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D unit) ในสถานประกอบการ


สิ่งที่ได้รับ
1) ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา (Consult) ฟรี!!!
2) ได้แผนและแนวทางในการการพัฒนาหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint)
3) First priority ในการเข้าร่วมแผนงานอื่นๆกับ อุทยานวิทยาศาสตร์


เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 กรกฎาคม นี้
ลงทะเบียน 
คลิก 


สอบถามเพิ่มเติม
098 - 8438799 น้ำ