>


โครงการเส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ ครั้งที่ 10 (Research to Market : R2M)
2022-06-30

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกระดับ ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดแข่งขันจัดทำแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท
ฟรี! ตลอดโครงการ

 

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 กรกฏาคม 2565
สมัครร่วมโครงการ
คลิกที่นี่

 

ตารางการจัดกิจกรรม 

  • สิงหาคม - กันยายน 2565: กิจกรรม R2M Boot Camp รอบมหาวิทยาลัย
  • กันยายน 2565: การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนรอบมหาวิทยาลัย
  • ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565: กิจกรรม R2M Boot Camp รอบภูมิภาค
  • พฤศจิกายน 2565: การแข่งขันรอบภูมิภาค
  • มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566: การแข่งขันรอบประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครรายบุคคล หรือรายทีม ทีมละ 3 - 5 คน
  • สมาชิกภายในทีมต้องมี 2 สาขา หรือ 2 คณะขึ้นไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: Basecamp24
โทร. 086 9175758 (ปิ่น)