>


HYPE Club ชมรมสตาร์ทอัพ มช. ศูนย์กลางรวมพลคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียในการทำธุรกิจ
2022-06-17

       ชมรมคนรุ่นใหม่ที่เน้นการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการผ่านการลงมือทำ โดยการสนับสนุนของ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
       ซึ่ง HYPE Club เป็นส่วนหนึ่งของ Camp 0 : Wonderer ในโปรแกรม Basecamp24 Startup Ecosystem ที่มีเป้าหมายสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ


       HYPE Club เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2562 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ต้องการสร้างชุมชนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมรุ่นใหม่ (Startup) ของภาคเหนือ เพื่อสร้างเครือข่ายการสนับสนุน และเชื่อมต่อผู้คนที่เต็มเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

       โดยชื่อ HYPE มาจากอักษรย่อทั้ง 4 ประกอบด้วย H-Hyper และ Y-Youthful หมายถึงสมาชิกของชมรมที่เต็มไปด้วยพลัง พลังแห่งหนุ่มสาวและความเป็นไปได้ที่ไม่รู้จบ ร่วมกับ P-Practical และ E-Entrepreneur หมายถึงเป้าหมายของชมรมที่ต้องการสรรค์สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่เรียนรู้จากการลงมือทำ

       นอกจากนี้ยังให้บริการพื้นที่ทำงาน (Co-Working Space) สำหรับสมาชิกชมรม HYPE ณ ชั้น 1 (อาคาร C) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง รวมทั้งกิจกรรมสำหรับสมาชิกที่ช่วยสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำสตาร์ทอัพ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา