>


นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้บริการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2022-06-06

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Privacy Policy)

อ่านเพิ่มเติม คลิก