>


STeP นำทัพนักศึกษา มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2022 (ภาคเหนือ) เตรียมพร้อมการแข่งขัน Startup Thailand League 2022 เวทีระดับประเทศ
2022-05-27

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน Pitching Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค เพื่อหาตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเฟ้นหาดาวเด่นจากมหาลัยทั่วประเทศปั้นสตาร์อัพหน้าใหม่ปีที่ 6 โดยหวังผลักดันนิสิต/นักศึกษาจากทั่วประเทศสู่การเป็นสตาร์ทอัพมืออาชีพ เปิดเวทีประกวดแห่งแรกที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

จากการเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพหน้าใหม่ที่ภาคเหนือ มีนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วม 49 ทีมจาก 8 มหาวิทยาลัย และหลังจากนำเสนอแผนงานธุรกิจสตาร์ทอัพ ได้คัดเลือก 3 ทีมโดดเด่นเป็นดาวรุ่งของภาคเหนือโดยรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก NIAและเงินรางวัลสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ได้แก่

  • ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม CEOs magic patches จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม ConnectTheDr จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอ Platform ระบบจัดการเวรแพทย์เอกชนในประเทศไทย เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลเอกชนทั้ง โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเวชกรรมทั่วไป และคลินิกเวชกรรมเสริมความงามต่างๆ
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Powerpuffgirls จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยทั้ง 3 ทีมจะเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อชิงชัยเป็นสุดยอด Startup Thailand League ประจำปี 2022 นอกจากนั้น NIA จะได้คัดเลือก 100 ทีมจากทั่วประเทศเปิดโอกาสให้ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการนำเสนอแก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจภายในงาน Demo Day 2022 ที่จะเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ทุกทีม เพื่อนำไปจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Prototype)