>


กิจกรรมนิลมังกร Biztalk
2022-05-12

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "นิลมังกร Biztalk"
เรียนรู้เทคนิค เกร็ดความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ โดยนิลมังกรรุ่นที่ 1 และวิทยากรที่เชี่ยวชาญในโลกธุรกิจ

 

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ NSP Rice Grain Auditorium

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 091-3521431 (เจมส์)