>


"ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign"
2022-05-12

ขอเชิญ ผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมพัฒนาการบริการเพื่อนำร่องสถานประกอบการให้มีมาตรฐานใส่ใจสุขภาพ และสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการค้า มุ่งสู่การประกวดโมเดลธุรกิจ
ชิงเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 25,000 บาท 


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 3 มิถุนายน 2565 
งานนี้ฟรี‼️ ตลอดทั้งโครงการ
คลิกเลย

 

สอบถามเพิ่มเติม
อีเมล: kharnyakhorn@step.cmu.ac.th
โทร 09 8451 5146 (ทราย)