>


พื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24
2022-05-03

Basecamp24 คือศูนย์พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ โดยการสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) คอยเป็นพี่เลี้ยงนำทางในทุกเส้นทางการเติบโตแบบ 24 ชั่วโมง เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ด้วยกระบวนการบ่มเพาะ พัฒนาศักยภาพ และเร่งการเติบโต ซึ่งนับเป็นการจุดประกายไอเดียต่างๆ ให้เหล่านักธุรกิจได้ลงมือทำจริง ผ่านการอบรมสร้างองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ การจับคู่กับแหล่งทุน สร้างเครือข่ายธุรกิจ พร้อมมอบโอกาสต่างๆ ในการเติบโต นอกจากนี้ยังแวดล้อมด้วยระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสตาร์ทอัพอย่างพื้นที่ทำงาน (Startup Space) อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ไอเดีย (The Brick Series) พื้นที่สร้างสรรค์ตัวอย่าง การขึ้นรูปชิ้นงาน (The Brick FABLAB) พื้นที่สำนักงาน (Office Space) ซึ่งรองรับสตาร์ทอัพในทุกระดับการเติบโต

 ระดับของ Basecamp24

 • Camp 0: Wonderer เน้นเรื่องการสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ
 • Camp 1: Bootstrapper เน้นให้องค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการคิดสร้างไอเดียการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ Pain Point และเป็นที่ต้องการของตลาด
 • Camp 2: Explorer เน้นกระบวนการลงมือทำเพื่อเรียนรู้การทำธุรกิจตามวิถีของ Startup ผ่านการพิสูจน์และสำรวจความต้องการของตลาด (Market Validation) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการให้สามารถขายได้จริงและพัฒนาเป็นแผนธุรกิจที่เติบโตได้ต่อไป
 • Camp 3: Challenger เน้นเรื่องการขยายตลาด (Market Scale Up) โดยจะส่งเสริมกระบวนการวางแผนธุรกิจ กลยุทธ์ วิธีการต่างๆ ที่สามารถขยายตลาดของสินค้าหรือบริการและสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ
 • Camp 4: Survivor เน้นเรื่องการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการหานักลงทุน การเจรจาร่วมลงทุน (Partner) กับบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่จะสามารถสนับสนุนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

 

สิทธิประโยชน์และการให้บริการ (Service) 

 • การให้บริการพื้นที่การทำงาน (Co-Startup Space และ Private office)
 • หลักสูตรการเรียนรู้และอบรมเกี่ยวกับธุรกิจ (Startup Workshops)
 • การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ (Consulting)
 • การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)
 • การให้บริการด้านการหาแหล่งทุน และผู้ร่วมลงทุน (Investment Opportunities)
 • การจัดบริการเสริมด้านการให้คำแนะนำเฉพาะทางอื่นๆ แก่ผู้ประกอบการ ฯลฯ

 

ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ Basecamp24
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
โทร. 0 5394 8678