>


STeP เปิดพื้นที่โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2022-04-28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. ให้การต้อนรับคุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสารสกัดพืชกระท่อมคุณภาพสูง พร้อมรับฟังการนำเสนอหัวข้อ “บทบาทอุทยานวิทยาศาสตร์ต่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตร” ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการให้บริการจากโรงงานต้นแบบของอุทยานฯ ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการนำเสนอทางคณะรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovation Food Fabrication Pilot Plant) พื้นที่ให้บริการผลิตสินค้าแปรรูปด้านอาหารที่ดำเนินงานโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมสกัดมูลค่าสูง (iExtract) อีกด้วย