>


ผอ. STeP รับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ประจำปี 2564
2022-03-25

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นเวทีรับรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นด้านวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่ 27) ประจำปี 2564 ในพิธีประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่าดีเด่นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 และ 2564 ณ อาคารฤทธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยมูลนิธินักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่สร้างผลงานโดดเด่นและเป็นความภาคภูมิใจของคณะ โดยมี ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานฯ ร่วมพิธีและแสดงความยินดีในฐานะศิษย์เก่า