>


มช. STeP ก้าวล้ำ จับมือ SCG Cement และ SCG (ลำปาง) ลงนามสัญญาร่วมวิจัยวัสดุก่อสร้างถนนไทย เตรียมสร้างปรากฎการณ์ใหม่ด้วยวัสดุทางเลือก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบโจทย์ปัญหาก่อสร้างถนนไทย
2022-03-24

วันที่ 24 มีนาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จับมือ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จัดพิธีลงนามสัญญาร่วมวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาแนวทางการแก้ไขวัสดุขั้นพื้นฐานอย่างชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการก่อสร้างถนนของประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในฐานะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคุณมนสิช สาริกะภูติ ในนามบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด และคุณวิสุทธ จงเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาวิธีก่อสร้างถนนไทยให้ดีขึ้นด้วยวัสดุทางเลือกอื่นที่สามารถตอบโจทย์การก่อสร้างด้วยระยะเวลาก่อสร้างที่น้อยลง มีความแข็งแรง พร้อมลดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำหรับโครงการดังกล่าว STeP ในฐานะผู้ให้บริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร ได้จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจาก รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการทาง (Pavement Technology) แถวหน้าของประเทศไทย และภาคเอกชนอย่าง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ที่มีความชำนาญในด้านวัสดุประเภทปูนซีเมนต์และคอนกรีต ร่วมวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับวงการก่อสร้างถนนของประเทศไทย โดยหวังหากโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์จะสามารถใช้เป็นโครงการนำร่องและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศต่อไป ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ Disruptive Technology แบบเดิมๆ