>


STeP นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมออกบูธจัดจำหน่ายภายในงาน RSP Innovation Day 2022
2022-03-22

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2022” พร้อมมอบรางวัลการประกวดผลงาน RSP Innovation Award 2021 ระดับประเทศ โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร และผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากอุทยานฯ ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายภายในการจัดงานอีกด้วย

RSP Innovation Day 2022 ประกอบด้วยบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กว่า 25 บูธ จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค การนำเสนอผลงานนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พร้อมยกระดับผลักดันนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์