>


เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility
2022-03-21

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility
ศึกษาแนวทางของการทำวิจัยและพัฒนาให้กับผู้ประกอบการและสร้างความมั่นใจในการทำโครงการวิจัยร่วมกันในระยะยาว

รับสมัคร

  • อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรวิจัย
  • ผู้ประกอบการในภาคเหนือที่ต้องการจับคู่พัฒนาและวิจัยร่วมกัน พร้อมงบสนับสนุนการดำเนินงานและให้คำปรึกษา

 

  • ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน
  • งบสนับสนุน 30,000 บาท


สนใจสมัครเลย วันนี้ - 1 กรกฎาคม 2565
คลิก

สอบถามเพิ่มเติมที่

  • ณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล (เน็ท) โทร.089 7012091
  • ปฏิวัติ โลมะวิสัย (มีน) โทร.090 8933816