>


Creative Lanna League Season 2 โครงการพัฒนาและประกวดแผนธุรกิจด้วยแนวความคิดและสินทรัพย์ล้านนา ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ปีที่ 2
2022-03-15

ขอเชิญผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีความสนใจหรือต้องการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ ธุรกิจสตาร์ทอัพ และ SMEs ร่วมพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์ของท้องถิ่นสู่ธุรกิจล้านนาสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดธุรกิจ Startup สุดเข้มข้น เพื่อหาความต้องการของผู้บริโภค และจุดประกายไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน

 • รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 ทีม
 • รับเงินสนับสนุนการพัฒนาแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท
 • ชิงทุนสนับสนุนธุรกิจรวมกว่า 50,000 บาท
 • พร้อมต่อยอดสู่การเข้าร่วมการแข่งขัน Startup ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศกับโครงการ Startup Thailand League

 

วันนี้ - 24 เมษายน 2565
สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก

กิจกรรมภายในโครงการ

 1. Lanna Startup Bootcamp : 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 65
 2. In Deep Business Sections : 7 และ 14 - 15 พฤษภาคม 65
 3. Creative Lanna Business Shaping : ปรึกษาตัวต่อตัวกับที่ปรึกษา / 2ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 65
 4. Final Pitching & Demo Day : 1 กรกฏาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศิษย์เก่าที่จบไปแล้วไม่เกิน 5 ปี
 2. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เริ่มทำธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 5 ปี หรือต้องการต่อยอดธุรกิจหรือกิจการของครอบครัว
 3. มีข้อมูลเบื้องต้นของไอเดียธุรกิจที่สามารถนำมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจนั้น ๆ
 4. มีสมาชิกภายในทีมอย่างน้อย 3 - 5 คน
 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้อย่างน้อย 80 %
 6. มีความสนใจด้านการพัฒนาธุรกิจด้วยกระบวนการ Startup และต้องการสร้างผลงานออกแบบที่ใช้งานได้จริง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 090 269 2996 (นนท์ชัย ธรรมวงศ์)