>


หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (CIM) จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และสร้างเครือข่ายนวัตกรรมนำเสนอผลงานค้นคว้าอิสระระดับประเทศ (National IS Pitching Day)
2022-03-10

STeP สนับสนุนมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
ขยายเวลาปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อประสานกับอุทยานฯ ได้ตามปกติ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

โทรศัพท์: 053 948678
อีเมล: info@step.cmu.ac.th
Facebook Fanpage: cmustep
Line Official: @cmustep