>


ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
2022-03-10

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใต้โครงการ “การคัดกรององค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยที่มีศักยภาพ ให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่จะขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อเสนอโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับใบสมัคร ส่งมาที่อีเมล ip@step.cmu.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • นางสาวชญานิษฐ์ คงแดง (ขิม)
  อีเมล: chayanit@step.cmu.ac.th
  โทร. 089-2618108
 • นางสาวณัฐวลัญช์ แก้วตา (แหม่ม)
  อีเมล: natwalan@step.cmu.ac.th
  โทร. 065-2419741