>


ประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565
2022-03-03

ขอเชิญชวน นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งเข้าประกวด เพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง 

ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6.25 ล้านบาท!! 

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food tech) เช่น

  • นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
  • นวัตกรรมการแปรรูปและการถนอมอาหาร
  • นวัตกรรมแพลตฟอร์มและการประกอบอาหาร
  • นวัตกรรมควบคุมคุณภาพอาหารและเทคโนโลยี
  • นวัตกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหาร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2565 เท่านั้น

ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารใบสมัครฯ และรายละเอียดเงื่อนไขกิจกรรมฯ ได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง 

 หมายเหตุ :

  1. นิสิต นักศึกษา ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาท่ีมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน และต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ กับธนาคารออมสินในปี 2565
  2. นิสิต นักศึกษา สามารถส่งใบสมัครฯ ที่ได้ Download และกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้ที่ผู้ประสานงานกิจกรรมฯ ของแต่ละสถาบันการศึกษา

พี่น้องมช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวปวริศร สินเปียง (ตอง)

โทร. 085-6237915

E-mail: pawarisorn@step.cmu.ac.th

หรือทาง  Innovative Startup CMU