>


โครงการ TM Talent Mobility
2022-02-23

เปิดรับสมัครอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ประกอบการในภาคเหนือที่ต้องการจับคู่ร่วมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยงานวิจัย (R&D) พร้อมงบสนับสนุนการดำเนินงาน และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแบบลงพื้นที่หน้างานจริง และส่งเสริมบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

สมัครร่วมโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) 

ตั้งแต่วันนี้ - 4 มีนาคม 2565 คลิก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • ณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล (เน็ท) โทร. 089 7012091
  • ปฏิวัติ โลมะวิสัย (มีน) โทร. 090 8933816