>


ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือสมัครร่วมโครงการ The Future of Thai Innovation
2022-02-21

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม (Lifestyle Products) ในพื้นที่ภาคเหนือที่มีนวัตกรรมและต้องการสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดโอกาสทางการค้าด้วยองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ ภายใต้แนวคิด BCG ECONOMY MODEL ในกลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม (Lifestyle Products) ประเภท

  • FASHION & LEATHER
  • GIFT & PREMIUM, HOUSEWARE
  • FURNITURE
  • HOME DÉCOR
  • SPA&WELLNESS

สมัครเข้าร่วมโครงการ "The Future of Thai Innovation: การบ่มเพาะผู้ประกอบการไทยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดสากล"

พร้อมรับ

  • คู่มือการสร้างแบรนด์แบบเฉพาะ (Brand Book)
  • แคตตาล็อกออนไลน์ (E-Catalogue)
  • องค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างแบรนด์ผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ

ฟรี!! ตลอดทั้งโครงการ


สนใจสมัคร คลิก ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
พิฎญฑัฬฐ์ คำแหง (เมย์)
Email : pityatan@step.cmu.ac.th
Call : 096-1496961

ศิรดา ปัญญา (ใบเตย)
Email : sirada@step.cmu.ac.th
Call : 091-9415965