>


ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
2022-02-11

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพเพื่อยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ภายใต้โครงการการคัดกรององค์ความรู้ เทคโนโลยี งานวิจัยที่มีศักยภาพ ให้ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิก
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

โปรดแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่จะขอความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อเสนอโครงการ รายงานฉบับสมบูรณ์ หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับใบสมัคร
ส่งมาที่อีเมล ip@step.cmu.ac.th ****

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มีนาคม 2565
ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวชญานิษฐ์ คงแดง (ขิม)
อีเมล: chayanit@step.cmu.ac.th
โทร. 089-2618108
นางสาวณัฐวลัญช์ แก้วตา (แหม่ม)
อีเมล: natwalan@step.cmu.ac.th
โทร. 065-2419741