>


อุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือ จัด NSP INNOVATION FAIR 2022 เปิดโลกนวัตกรรมต่อเนื่องปีที่ 7 นำเสนอบริการ ผลงานผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพ จาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานฯ ในแบบ Hybrid Event
2022-02-01

       วันที่ 29 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน NSP INNOVATION FAIR 2022 ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ โดยมีนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการดำเนินงานอุทยานฯ ที่มีส่วนช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ด้วยองค์ความรู้จากภาคการศึกษา ผสานการนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจอย่างแท้จริง รวมทั้งยังสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการได้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ่งไม่เพียงแค่สร้างรายได้ แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ได้รับการเพิ่มมูลค่ายกระดับมาตรฐานสู่สายตาประชาชน