>


เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB)
2022-01-07

เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB)
------------------------
The Brick FABLAB เปิดให้บริการออกแบบ และขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ อย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่หลากหลาย โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางพาณิชย์ ด้วยระบบเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยและหลากหลาย เช่น
เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ ขึ้นรูปชิ้นงานเป็นโลหะหรือวัสดุอื่นๆที่เลือก และยังนำไปใช้งานได้เลยทันที
ระบบฉีดเส้นพลาสติก (FFF) เป็นเครื่องที่นิยมที่สุด และถูกที่สุด
ระบบหลอมผงพลาสติก, ผงโลหะ, เซรามิก (SLS) ใช้แสงเลเซอร์ในการหลอมรวมผงของวัสดุที่เลือกขึ้นเป็นชิ้นงาน
ระบบถาดเรซิ่น (SLA) พิมพ์งานได้ชิ้นงานที่มีรายละเอียดสวยงามจากน้ำเรซิ่น
เครื่อง CNC สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
เครื่องสแกน 3 มิติ สแกนชิ้นงานที่มีอยู่ให้ได้ไฟล์งาน 3 มิติ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
เครื่องตัดเลเซอร์ แกะสลักชิ้นงานให้มีโลโก้ตามต้องการ
สามารถตอบสนองได้ทุกโจทย์ความต้องการ ไม่ว่าจะลดความซับซ้อนในการผลิต ประหยัดเวลาในการขึ้นรูป คุมงบประมาณได้ดี หรือผลิตชิ้นงานคุณสมบัติพิเศษได้อย่างครบวงจร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: The Brick FABLAB (https://www.facebook.com/thebrickfablab)
E-mail: thebrickfablab@step.cmu.ac.th