>


รับสมัครผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมนากิจกรรม “Agri-Food Transformation (A-FoT) พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า”
2022-01-07

เชิญชวนผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมนากิจกรรม “Agri-Food Transformation (A-FoT) พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพให้ตรงความต้องการตลาดด้วยการใช้นวัตกรรม สร้างโอกาสเข้าถึงการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน
. . . . คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มอาหารและเกษตรแปรรูป ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
วันที่จัดงาน : วันจันทร์ที่ 17 ม.ค. 65
สถานที่ : เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (จัดภายใต้มาตรการ Social Distancing)
งานนี้ฟรี!! รับจำนวนจำกัด สนใจสมัครตั้งแต่วันนี้ - 11 มกราคม 2565 คลิก https://forms.gle/Wsf5qQcguMVWSGdUA
สอบถามเพิ่มเติม 085-0350252 (ซานต้า) หรือ 097-0458108 (แตงโม)