>


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
2021-12-08

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกท่านรายงานตัวพร้อมกันในวันสอบที่ 14 ธค. 64 ณ.ห้องประชุมD205 ในเวลา 08.30 น. โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเพื่อแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าคุมสอบดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล