>


STeP นำทัพตัวแทนนักศึกษา มช. คว้าแชมป์และรองแชมป์จากเวที R2M (โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์) ครั้งที่ 9 รอบภูมิภาค
2021-11-29

       วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น นำทัพตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าชัยชนะในการแข่งขันประกวดวางแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรมจากผลงานวิจัยในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 (Research to Market Thailand 9th : R2M 9th) ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ผ่านรูปแบบออนไลน์

       โดยผลการแข่งขัน ทีม Cloud จาก มช. คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอผลงานวิจัยของศ.น.สว.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ด้วยผลงาน EASY MASTITIS TEST ชุดตรวจเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบสําหรับฟาร์มโคนม

       สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของทีม Smart Tech Lab จาก มช. อีกเช่นกัน โดยนำผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน คณะเทคนิคการแพทย์ นำเสนอด้วยผลงานชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีน NPM1 สำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน

       ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากระดับภูมิภาคที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จำนวน 9 ทีม จากหลายสถาบันการศึกษาเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น 21 ทีม โดยอุทยานฯ นำทัพตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมแข่งขันจำนวน 3 ทีม โดย 2 ใน 3 คว้าแชมป์และได้เป็นตัวแทนภูมิภาคเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป