>


STeP ร่วมงานแถลงข่าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรดูแลผู้มีภาวะเส้นเลือดตีบ จากการวิจัยของ มช. ภายใต้โครงการ IRTC
2021-10-30

       วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ วีโฟลว์ (V Flow) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร ขิง พุทราจีน และเห็ดหูหนูดำ ดูแลร่างกายและหลอดเลือด พร้อมเผยความสำเร็จ 3 ปี กับการวิจัยและพัฒนาในโครงการ “การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพร 3 ชนิด จากพุทราจีน ขิง และเห็ดหูหนูดำ” สำหรับรักษาภาวะหลอดเลือดสมองตีบ โดยได้รับทุนวิจัยจาก โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัย ของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program, IRTC) ด้วยความร่วมมือของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Science and Technology Park, Chiang Mai University) และ ทีมเภสัชกรและแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

       ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ คุณวิสิษฐ กอวรกุล ประธานบริหาร บริษัท เจดับบลิว เฮอร์เบิล จำกัด ในโอกาสแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)