>


เชิญชวนผู้ประกอบการเหมืองแร่ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใน Supply Chain เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล Digital Transformation for Mining, Ceramic and Handicraft Industrial”
2021-08-12

เตรียมตัวให้พร้อมกับการปรับเปลี่ยนปั้นธุรกิจของคุณสู่ยุคดิจิทัลเปลี่ยน ▶ มุมมองในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ปรับ ▶ กลยุทธ์เพื่อโอกาสใหม่ในโลกธุรกิจ
ปั้น ▶ ดินให้เป็นดาวด้วยวิธีคิดยุคดิจิทัล


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการเหมืองแร่ โรงแต่งแร่ เซรามิก หัตถอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องใน Supply Chain
พื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่สากล Digital Transformation for Mining, Ceramic and Handicraft Industrial”

ภายในโครงการฯ ประกอบด้วย
1. Workshop ปรับเปลี่ยนธุรกิจ
2. Consultation รับคำปรึกษาเชิงลึก
3. Business Matching จับคู่ธุรกิจ เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 20 สิงหาคม 2564คลิก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศุภิญญาวดี (เจมส์)
โทร. 09 1352 1431
อีเมล : supinyawadee@step.cmu.ac.th