>


STeP นำทัพนักศึกษา มช. กวาดรางวัล Startup Thailand League 2021 (ภาคเหนือ) คว้าชัยชนะแบบจัดเต็ม พร้อมเดินหน้าคว้าชัยเวทีระดับประเทศในเดือนสิงหาคมนี้
2021-06-30

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กว่า 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League (STL 2021) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์เชียงใหม่ โดยคว้าชัยชนะทั้ง 3 รางวัล ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ทีม Erythro-Sed (นักศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์ มช.) นำเสนอหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์เลือดเทียมสำหรับควบคุมคุณภาพ (QC) ของเครื่องวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR) และตรวจประเมินความชำนาญของผู้ปฏิบัติการในการตรวจ ESR” วัสดุควบคุมภาพสำหรับตรวจวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงหรือเลือดเทียมในทางการแพทย์ ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยของ ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม SK1 Film (นักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.) นำเสนอหัวข้อ “ฟิล์มบรรจุภัณฑ์บริโภคได้ (Edible film) จากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” ฟิล์มที่สามารถรับประทานได้และเป็นบรรจุภัณฑ์จากเศษวัสดุทางการเกษตร อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม โดยเป็นผลงานของ ผศ.ดร.สุฐพัศ คำไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม The Balance (นักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มช.) นำเสนอหัวข้อ “ช้อนที่ทำจากเปลือกโกโก้และวัตถุดิบอื่นจากธรรมชาติ 100%”
กิจกรรมโครงการ Startup Thailand League 2021 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) สนับสนุนการจัดงานโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการนำเสนอแผนธุรกิจจากนักศึกษาร พร้อมนำองค์ความรู้จากในห้องเรียนสู่การประยุกต์ใช้และพัฒนาสำหรับการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ทั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งผลักดันเตรียมความพร้อมให้ทุกทีมนักศึกษาสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันรอบประเทศ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้