>


ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
2021-06-18

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) คุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
  • ทุนสนับสนุนการวิจัย 400,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน
  • ผลงานวิจัยเคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ TCI 1 หรือในฐานข้อมูลที่สูงกว่า
  • ผลงานวิจัยในระดับ TRL 1-3 ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยไปสู่ระดับ TRL 4-6 โดยเมื่อจบโครงการต้องมีการก้าวกระโดดอย่างน้อย 2 ขั้น TRL

 ดาวน์โหลด
  1. แบบฟอร์มร่างข้อเสนอโครงการ (Concept Proposal)
  2. ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ส่งร่างข้อเสนอโครงการกลับมายัง
E-mail: deeptechfund@step.cmu.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศุภิสรา (แอม) 086-6560680
ณัฐพร (นัท) 090-8939254
สิริรัตน์ (เตียง) 092-6571056