>


รับสมัครสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการกระตุ้นการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนา (RD Unit)
2021-06-18

IRD CAP BUILDING 
ประกาศรับสมัครสถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการกระตุ้นการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนาในสถานประกอบการที่มีความพร้อม และมีศักยภาพในการตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนา (RD Unit)

คุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

  • สถานประกอบการที่จดทะเบียนในไทย มีคนไทยถือหุ้นเกิน 51%
  • มีสถานประกอบการสำหรับดำเนินกิจการ และเพื่อผลิตสินค้าเป็นของตนเอง
  • มีความมุ่งมั่นในการจัดทำแผนและแนวทางการทำวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint) ที่จะเป็นแนวทางในการจัดตั้ง/ยกระดับหน่วย RD ในสถานประกอบการ

ฟรี !!!!!

  • ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา (Consult)
  • รับแผนและแนวทางในการพัฒนาหน่วยวิจัยและพัฒนา (R&D Blueprint)

สนใจสามารถกรอกข้อมูล คลิก