>


เชิญชวนผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)
2021-06-18

เชิญชวนผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ร่วมโครงการสร้างผู้ประกอบการชุมชน (Local Startups)
ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 มิถุนายน 2564
สนใจสมัคร คลิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นายธิปฏพณร์ ยิ้มประเสริฐ
โทร. 085 9611178