>


เชิญชวนชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สมัครร่วมโครงการ Technology Transfer to Community
2021-06-18

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน Technology Transfer to Community
ภายใต้แผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (Area-based Innovation for Community)

เชิญชวนชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี

สร้างองค์ความรู้ เสริมแกร่งให้ชุมชน
ร่วมพัฒนา เพิ่มศักยภาพท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน


สมัครเข้าร่วมโครงการฯ วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564
สนใจสมัคร คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอโณทัย มณีวรรณ
โทร. 082-3827091
อีเมล : anotai@step.cmu.ac.th