>


เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการ "กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ"
2021-05-19

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เชิญชวนเกษตรกร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่จังหวัด

  • เชียงใหม่
  • ลำพูน
  • ลำปาง
  • แม่ฮ่องสอน


สมัครเข้าร่วม “กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟ”

ผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก


ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
064-9946925 (เนส)
086-3614645 (แพท)