>


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) พร้อม!!! ฉีดวัคซีนโควิด-19
2021-05-17

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) พร้อม!!!
ฉีดวัคซีนโควิด-19 รับผิดชอบตนเอง เพื่อสังคมและคนที่เรารัก