>


STeP ขยายเวลาปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ถึง 31 พฤษภาคม 2564
2021-05-14

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)


ขยายระยะเวลา Work From Home
ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง