>


STeP เดินหน้ามอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สนับสนุนการทำงานให้บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 (COVID-19)
2021-05-09

       วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานฯ นำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นผลผลิตจากพื้นที่ทดสอบตลาด NSP INNO STORE และโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) เพื่อแสดงความขอบคุณและร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้อุทิศตนในการปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยและรับมือกับสถานการณ์โควิด – 19 ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบุญสม มาร์ติน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยที่เกิดการระบาดระลอกใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุทยานฯ ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ในครั้งนี้พร้อมเล็งเห็นความสำคัญการทำงานของด่านหน้า ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้รับบทบาทสำคัญในการดูแลรักษา เฝ้าระวังคุ้มกันโรค และระงับการแพร่เชื้อดังกล่าว จึงพิจารณาส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสร้างกำลังใจแก่คณะทำงานให้มีความพร้อม เพิ่มพลังกาย สร้างพลังใจให้เข้มแข็ง โดยคัดเลือกผลงานการวิจัยที่เป็นผลิตภัณฑ์เด่นจาก NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ อาทิ Tiger Rice Bar ซีเรียลบาร์เพื่อคนรักสุขภาพ, P80 Natural Essence เครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติ 100%, น้ำพริกหนุ่มอบแห้งด้วยเทคโนโลยี Freeze dry, Dr. Oil Herbal Body Cream ครีมนวดสกัดจากสมุนไพรไทย ผลิตด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี, Amzap! น้ำพริกผลไม้-สมุนไพรเมืองเหนือ, เครื่องดื่มชาหมัก Madi Kombucha, ข้าวหอมมะลิเมืองป้าว และ บายศรีข้าวหอมสุรินทร์ 100% ที่ผ่านกระบวนการ UTD RF (Uniform Thermal Distribution of Radio Frequency Technology) ใช้เทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุกำจัดมอดและไข่แมลง ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจ ปราศจากสารเคมี รวมทั้งนำแกงฮังเลหมูพร้อมรับประทาน ผลงานการผลิตจากโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ซึ่งใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัยด้วยเทคนิคการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้แรงดัน (Retort) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ พร้อมได้รับความร่วมมือจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาสูตรให้มีความกลมกล่อมลงตัว ทำให้แกงฮังเลหมูพร้อมรับประทาน มีอายุเก็บได้นานกว่า 6 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น คงรสชาติต้นตำรับ ไม่ต้องผ่านกรรมวิธีปรุงเพิ่มใดๆ เพียงฉีกซองก็สามารถรับประทานได้ทันที

       อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายการดำเนินอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มุ่งมั่นและยืนหยัดเคียงข้าง พร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเต็มที่