>


NSP Innovation Awards 2021 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ
2021-05-08

NSP Innovation Awards 2021

ภายใต้แนวคิด "Shape Your Experience Fulfill Your Future" 


กิจกรรมแข่งขันการนำเสนอผลงานผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจและสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นถึงคุณค่าในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประยุกต์ใช้ได้จริง

เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่
1. นักธุรกิจนวัตกรรม
2. นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

พร้อมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท

สนใจลงทะเบียน คลิก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

  • คุณศิรินภา 094-7218688
  • คุณอโณทัย 082-3827091