>


STeP ขยายเวลาปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ถึง 16 พฤษภาคม 2564
2021-04-30

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขยายเวลาปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home)

ตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤษภาคม 2564


เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง