>


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สมัครร่วมโครงการ IRTC
2021-04-29

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)


เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่
(Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC) ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)


พร้อมการจับคู่นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีโอกาสรับทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงสุด 50%

สนใจสมัคร คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ irtc@step.cmu.ac.th