>


STeP Work from Home งดการให้บริการทุกพื้นที่
2021-04-19

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

               Work from Home

❌❌งดการให้บริการทุกพื้นที่❌❌

ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564


เพื่อฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ คุณอมรฤทธิ์ (โทร. 08 0126 5622)