>


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร
2021-03-25

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวเข้ารายงานตัวณ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ชั้น 4 (อาคาร A) ห้อง A409 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงหรือกระโปรงสุภาพดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล