>


เฟ้นหาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมโครงการ Design for Your BIZ 2021
2021-03-17

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่เพียงแต่สร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์และเป็นที่จดจำของผู้บริโภค ยิ่งช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับองค์กรในเชิงธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเพิ่มยอดขายให้ได้อีกด้วย

Design for Your BIZ 2021 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีผลงานเป็นที่ยอมรับของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) พร้อมรับต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับการทดลองตลาด

งานนี้ฟรี !! ตลอดโครงการฯ

สนใจสมัครวันนี้ - 9 เม.ย คลิก